O Nama

P&M tools construction je mlada firma koja upošljava mlade inženjere. Firma je osnovana da tržištu ponudi nova idejna rešenja, kao i da doprinese razvoju auto I mašinske industrije. Pored toga bavimo se i izradom alata, delova za mašine, modeliranjem i programiranjem. Kada je reč o zaštiti Vaših radnika na random mestu takođe možemo da ponudimo rešenja kojim bi se otklonili rizici za povrede na radu, a samim tim bi se bezbednost u Vašoj firmi podigla na viši nivo. Ono što nam pomaže da pratimo put kojim smo krenuli je odgovornost, poštovanje dogovorenih rokova, kao i spremnost da usavršavamo znanje i otvorenost da saslušamo klijente i tako zajedničkim snagama dođemo do najisplativijeg rešenja.

Konstrukcija alata

Kada je reč o konstrukciji alata možemo sprovesti u delo ili unaprediti Vašu ideju, a možemo i kreirati potpuno novo idejno rešenje koje može unaprediti Vašu proizvodnju.

Mašinska obrada – CNC

Mašinska obrada vrhunskog kvaliteta. Vršimo izradu delova i komponenti u celosti, kao i obradu postojećih delova.